Στρατηγική-Αρχές

 

 

Η στρατηγική μας συνίσταται στα εξής:

 • συνεχής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • παροχή υπηρεσιών after sales σύμφωνα με τα standard του κατασκευαστή
 • εξασφάλιση της παράδοσης άψογων ποιοτικά αυτοκινήτων στους πελάτες μας

Οι αρχές που ακολουθούμε αφορούν:

 • τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων
 • την πλήρη τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών του κατασκευαστή
 • την χρησιμοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
 • την επιλογή και τη συνεχή αξιολόγηση εργαζομένων και συνεργατών βάσει υψηλών προδιαγραφών
 • την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και η συστηματική ροή πληροφοριών σε όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης
 • τη συνεχή διερεύνηση των αναγκών και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
 • τη διαρκή βελτίωση του τρόπου εργασίας μας, ώστε να εξασφαλίζουμε τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας.
 • Την ευαισθητοποίηση όλων των μελών του οργανισμού σε θέματα περιβαλλοντικής μέριμνας και προστασίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΟΣ