Στρατηγική-Αρχές

Η στρατηγική μας συνίσταται στα εξής:

-Συνεχής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας

-Παροχή υπηρεσιών after sales σύμφωνα με τα standard του κατασκευαστή

-Εξασφάλιση της παράδοσης άψογων ποιοτικά αυτοκινήτων στους πελάτες μας

Οι αρχές που ακολουθούμε αφορούν:

-Τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων

-Την πλήρη τήρηση των προδιαγραφών και των οδηγιών του κατασκευαστή

-Την χρησιμοποίηση σύγχρονου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων

-Την επιλογή και τη συνεχή αξιολόγηση εργαζομένων και συνεργατών βάσει υψηλών προδιαγραφών

-Την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και η συστηματική ροή πληροφοριών σε όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης

-Τη συνεχή διερεύνηση των αναγκών και του βαθμού ικανοποίησης των πελατών

-Τη διαρκή βελτίωση του τρόπου εργασίας μας, ώστε να εξασφαλίζουμε τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας.

-Την ευαισθητοποίηση όλων των μελών του οργανισμού σε θέματα περιβαλλοντικής μέριμνας και προστασίας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΟΣ

© Copyright 2017 CITROEN Μενεξέδων - 210 6257080 - info@citroenmenexedon.gr